22 ژوئن 2024 - 10:19

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

تبصره ای که قرارداد را تعریف می کرد اجرا نمی شود

قرارداد کار، اعم از قرارداد کار دائم یا موقت، یکی از رایجترین قراردادهای حقوقی حال حاضر بوده که افراد بسیاری، هنگام اشتغال به یک شغل یا هنگام استخدام نیروی کار، از آن، استفاده میکنند.

به گزارش پول نیوز، تبصره ای که قرارداد را تعریف می کرد اجرا نمی شود

از آن جا که قرارداد کار، به موجب قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شرایط صحت و ویژگی های مخصوص به خود را داشته و بدون رعایت شرایط مخصوص و قانونی، انعقاد آن، صحیح نمی باشد. فقط با یک نسخه ی کتبی، قانونمند و قابل اعتماد از قرارداد کاری ست که می توان حقوق مزدی و شغلیِ از دست رفته را در ادارات کار و مراجع حل اختلاف پیگیری کرد.

کارگرِ بدون قرارداد، هیچ سندی برای اثبات ادعاهایش ندارد؛ و وقتی نتواند ادعاهایش را مستند و مکتوب به مراجع ذیصلاح ارائه دهد، معلوم است که طرف قوی معادله یعنی کارفرما برنده خواهد شد؛ تنها با در دست داشتن یک قرارداد قانونی که تمام بند های لازم را در برداشته باشد، می توان در جنگ نابرابر با کارفرمایان متخلف، کار را پیش برد.

قرارداد کار، قراردادی است که میان کارگر و کارفرما، منعقد شده و به موجب آن، کارگر، در قبال دریافت دستمزد، برای کارفرما، کار می کند و در واقع، حقوق و تکالیف کارگر و کارفرما، به موجب آن، مشخص می گردد. معوض بودن و رضایی بودن، از ویژگی های قرارداد کار بوده و مشروع بودن مورد قرارداد و معین بودن موضوع آن، از جمله شرایط صحت قرارداد کار هستند.

تمام افراد، وقتی تصمیم به شروع کار، در یک شرکت یا سازمان را داشته، مهمترین نکته ای که در نظر دارند، این است که حق و حقوق ناشی از خدماتی که ارائه می دهند را دریافت کنند. هم چنین، کسی که اقدام به استخدام دیگری می کند، مطالبه اصلی اش این می باشد که در قبال پرداخت حق الزحمه، خدماتی که بابت آن، یک نفر را استخدام کرده، دریافت کند.

قانون گذار، برای اینکه آسودگی خاطر کارگر و کارفرما را فراهم کرده و به رابطه کارگر و کارفرمایی، جنبه قانونی بدهد، قانون کار را تصویب کرده و در آن، الزامی داشته که رابطه کارگری و کارفرمایی، بر اساس قراردادی به نام قرارداد کار، شکل بگیرد تا حقوق و تکالیف طرفین قرارداد، به موجب آن، مشخص باشد و در صورت لزوم، به آسانی، بتوانند، اقدامات قانونی مرتبط را انجام دهند. بدون وجود قرارداد کار، پیگیری اختلافات کارگری و کارفرمایی، به صورت قانونی، بسیار مشکل خواهد بود.

قرارداد کار چیست

قرارداد کار، اعم از قرارداد کار دائم یا موقت، یکی از رایج ترین قرارداد های حقوقی حال حاضر بوده که افراد بسیاری، هنگام اشتغال به یک شغل یا هنگام استخدام نیروی کار، از آن، استفاده می کنند. از آنجا که داشتن یک قرارداد کار صحیح، در مواردی که طرفین قرارداد، با یکدیگر، به مشکل بر می خورند، بسیار کمک کننده خواهد بود، قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شرایط صحت قرارداد کار و ویژگی های آن را مشخص کرده است.

برای پاسخ به این پرسش ها که قرارداد کار چیست، چه ویژگی هایی داشته و شرایط صحت آن، چه می باشد؟ باید، به قانون کار مراجعه کنیم. در ماده ۷ قانون کار، تعریف قرارداد کار آمده است. این ماده، مقرر می دارد: “قرارداد کار، عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن، کارگر، در قبال دریافت حق السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت، برای کارفرما، انجام می دهد. “

تمدید قرارداد کار که به معنای ادامه و تجدید قرارداد کار موقت، با همان شرایط قرارداد قبلی و برای همان مدت بوده، دارای دو نوع صریح و ضمنی می باشد. از جمله شرایط تمدید این قرارداد، لزوم رضایت هر دو طرف، یعنی کارگر و کارفرما به تمدید بوده و از آثار آن نیز می توان به از بین نرفتن مزایای کارگر، برای دوره قبلی کار و پرداخت حقوق وی به نرخ حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار، برای سال جدید اشاره نمود.

بر اساس این ماده، در پاسخ به این پرسش که قرارداد کار چیست؟ می توان گفت، قرارداد کار، قراردادی بوده که میان کارگر و کارفرما منعقد شده و به موجب آن، کارگر، کاری را برای کارفرما، انجام می دهد و در مقابل، مزد دریافت می کند. این قرارداد، می تواند، به صورت شفاهی یا کتبی باشد و این موضوع، تاثیری در صحت قرارداد کار ندارد.

ماده ۱۰ قانون کار چه می گوید؟

در قانون کار نیز به موضوع قرارداد های کار و جزئیات آن، اهمیت بسیار داده شده؛ ماده ۱۰ قانون کار، مختصات و ویژگی های یک قرارداد کار قانونی را به دقت مشخص کرده است. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها
د – محل انجام کار
ه – تاریخ انعقاد قرارداد
و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
ح – (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) – شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت تعیین نشده باشد).
تبصره – در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.
«قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.

ج- ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها.

د- محل انجام کار.

هـ- تاریخ انعقاد قرارداد.

و- مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.»

به این ترتیب، جزئیاتِ شرایط کار بایستی با دقت در قرارداد کار آورده شود؛ نکته ی قابل توجه، بند (ز) ماده ۱۰ است که تاکید دارد حتی عرف کارگاه نیز باید در قرارداد گنجانده شود؛ مثلاً اگر در کارگاهی پرداخت آکورد و پاداش تولید یا چند ساعت اضافه کاری عرف است، بایستی این پرداخت های عرفی در قرارداد کار کارگران جدید آورده شود.

کارگرانی که قرارداد مکتوب در اختیار ندارند

با این حال، نه تنها الزامات انعقاد قرارداد قانونی برای بسیاری از کارگران شاغل رعایت نمی شود، بلکه بسیاری از کارگران حتی یک قرارداد مکتوب در اختیار ندارند؛ یا قرارداد شفاهی ست یا اگر هم کتبی منعقد می شود خلاف تبصره ماده ۱۰، یک نسخه از آن در اختیار کارگر قرار نمی گیرد.

مجید، کارگری ست که در یک کارگاه تولیدی تهران شش سال کار کرده، اما هیچ زمان نسخه ای از قرارداد کار به او داده نشده؛ همه چیز به ضرر کارگر است از جمله قرارداد هایی شش ماهه که به میل و اختیار کارفرما تنظیم می شود، اما کارگر باید به اجبار امضا کند؛ او که چند ماه معوقه مزدی دارد، از دوندگی در راهرو های ادارات کار انتقاد می کند: «چون نسخه ای از قرارداد در دست ندارم، هر نکته ی کوچکی را باید با هزار سختی ثابت کنم؛ مثلاً از پرداخت های حساب بانکی ام در چندین ماه متوالی پرینت بگیرم تا ثابت کنم حقوق ماهانه ام واقعاً چقدر بوده است.»

احسان سهرابی (مشاور حقوقی کانون عالی شورا های اسلامی کار کشور) در ارتباط با الزامات فراموش شده ی قرارداد کار به ایلنا می گوید: در حالیکه مسئولان دستگاه های اجرایی بایستی برای ایجاد رویه یکسان و همگن، قوانین را تجمیع و یا تلخیص نمایند یا با تدوین دستورالعمل و بخشنامه، درک ساده ای از قوانین برای مردم به وجود آوردند، بند هایی از قانون هستند که به دلیل تخلفات عرفی و نادیده گرفته شده، کاملاً عقیم و بی خاصیت شده اند.

تبصره ای که بی خاصیت شد!

او ادامه می دهد: ماده ۱۰ قانون کار یکی از مهمترین موادی است که نقش تنظیم کننده در حوزه روابط کار دارد؛ در واقع قرارداد کار، سند اعتماد میان کارگر و کارفرما و ریسمان پیوند کارگر به کارگاه است؛ ولی متاسفانه سالهاست که نقش قرارداد کار بین طرفین (کارگر و کارفرما) کمرنگ شده است؛ در این میان می توان به تبصره ماده ۱۰ اشاره کرد که در حال حاضر خاصیت و اعتبار خود را در حوزه ی روابط کار به طور کامل از دست داده است.

تبصره ماده ۱۰ قانون کار می گوید: «در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.»

به گفته سهرابی، در تبصره فوق با صراحت تاکید شده که قرارداد باید در چهار نسخه تنظیم شود، اما باید گفت در شرایط کنونی قرارداد معمولاً فقط در یک نسخه تنظیم می شود آن یک نسخه هم عموماً در نزد کار فرماست و زمانی که کارگر مجبور می شود جهت مطالبه حقوق حقه ی خود به ادارات کار مراجعه کند، به مشکل برمی خورد و در نهایت قرارداد خود را در محاکم تشخیص و حل اختلاف رویت می نماید.

او ادامه می دهد: سوالی که پیش می آید این است که چرا علیرغم تاکید روشن تبصره ماده ۱۰، قرارداد کار در یک نسخه تنظیم می شود؛ پس سه نسخه دیگر قرارداد چه شده است؟ و سوال مهم دیگر اینکه، ادارات کار در خصوص اجرای تبصره مذکور تا کنون چه اقدامی کرده اند؛ حتی تبلیغات بسیار برای سامانه جامع روابط کار و رونمایی از این سامانه نیز نتوانسته مشکل گشا باشد؛ آیا نسخه ای از قرارداد به صورت الکترونیک در سامانه جامع روابط کار از سوی کارفرمایان بارگذاری می شود؛ آیا آمدن این سامانه، توانسته مشکل بی قراردادی کارگران شاغل را حل کند؛ پاسخ این سوال هم متاسفانه منفی ست؛ متاسفانه بسیار اتفاق می افتد که کارگران با سوابق بالا، بدون دلیل مشخص اخراج می شوند و وقتی برای تشکیل پرونده و استفاده از بیمه بیکاری مجبور به مراجعه به کارفرما می شوند، کارفرما ارائه قرارداد به کارگر را معطوف به تسویه حساب کارگر می نماید؛ به نوعی قرارداد را گروگان می گیرد تا کارگر کامل تسویه کند و امضا نماید که دیگر هیچ حقی ندارم!

مشاور حقوقی کانون عالی شورا های اسلامی کار کشور تاکید می کند: باید به دستگاه های متولی که از بیت المال ارتزاق می کنند اعلام کرد بی تفاوت بودن در این حوزه، موجب عسر و حرج است و خسارت های مادی و معنوی برای کارگران اخراجی ایجاد می کند پس با صدود دستورالعمل و بخشنامه، ضمانت اجرایی تبصره ماده ۱۰ را تامین کنید؛ کارگران باید یک نسخه از قرارداد آنهم قرارداد قانونیِ واجد تمام بند های لازم را در اختیار داشته باشند.

حرف آخر:

مشکلات بی قراردادی!

مشکل اینجاست که کارگرانی هستند که علیرغم سال ها سابقه کار در یک کارگاه ثابت، هنوز یک قرارداد مکتوب ندارند؛ این کارگران که قراردادشان به نوعی گروگان کارفرماست، در بزنگاه های مختلف مجبور به کوتاه آمدن می شود؛ اگر بیمه بیکاری بخواهند باید فرم تسویه حساب امضا کنند و اگر برای گرفتن حقوق به مراجع حل اختلاف بروند، معمولاً بخش قابل توجهی از حقوق شان به دلیل بی قراردادی زیر پا گذاشته می شود؛ اما چرا در اینهمه سال، وزارت کار موضوع «قرارداد کار» را جدی نگرفته است؛ چرا ابزاری برای نظارت نداشته و اجازه داده یک تخلف قانونی، تبدیل به یک عرف همگانی و متداول شود؟!

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

139508221759225609187254
-اسرائیل-به-رفح-1100x700
اخبار برگزیده
آخرین اخبار

خرید بک لینک و رپورتاژ آگهی در پول نیوز

خدمات سئو

لیزر موهای زائد

لیفت نخ