28 تیر 1403 - 5:30

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه دی

بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا وکیل رسمی یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی صاحب سهم و همچنین وکیل رسمی و یا نماینده و یا نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی سهامدار دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، با ارائه کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی، که رأس ساعت ۱۴روز شنبه مورخ ۲۳/۰۴/۱۴۰۳ در سالن همایش کتابخانه ملی به آدرس تهران بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقانی، خروجی کتابخانه ملی (سالن قلم) برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.
همچنین بخوانید  درآمدزایی بیمه دی چتری برای حمایت از ایثارگران

به گزارش پول نیوز، از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت میگردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع، از طریق پایگاه اطلاع رسانیhttps://skyroom.dayins.com/ch/dayins اقدام نمایند.دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت؛

۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تصمیمگیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها؛

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت و تعیین حقالزحمه ایشان برای سال ۱۴۰۳؛

۴- انتخاب و تعیین حقالزحمه اکچوئر رسمی شرکت برای سال ۱۴۰۳؛

۵- تعیین حق حضور اعضای کمیتههای موضوع آییننامه حاکمیت شرکتی برای سال ۱۴۰۳؛

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت؛

۷- تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

۸- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره برای سال ۱۴۰۳؛

۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عموی عادی باشد.

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

 11سالگی
28-02 (1)
همچنین بخوانید
آخرین اخبار