2 مرداد 1403 - 17:16

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

۴ هزار میلیاردتومان اعتبار برای کاشت درخت نیاز داریم

معاون سازمان امور جنگل گفت: در سال دوم طرح کاشت یک میلیارد درخت، ۴ همت اعتبار برای تولید نهال و نگهداری نهال های قبلی اعتبار نیاز داریم.

به گزارش پول نیوز، ۴ هزار میلیاردتومان اعتبار برای کاشت درخت نیاز داریم

نقی شعبانیان پیرامون طرح کاشت یک میلیارد درخت در سال دوم و اعتبارات مورد نیاز به بحث و گفتگو پرداخت.

در سال نخست طرح کاشت یک میلیارد درخت چه میزان نهال کاشت شده است؟

شعبانیان: در سال نخست طرح کاشت یک میلیارد درخت در بخش منابع طبیعی ۲۴۰میلیون اصله نهال در بخش گونه های جنگلی، زراعت چوب و فضای سبز تولید شد، همچنین۶۰ تا ۷۰ میلیون اصله نهال در بخش معاونت باغبانی تولید شد که ۱۵۰ میلیون اصله نهال از این میزان کاشت شد.

با توجه به آنکه برخی گونه ها مربوط به فضای سبز و جنگل است، از این رو لازم است که در نهالستان ها یک تا ۲ سال باقی بماند و سپس در عرصه کاشت شود.

در سال دوم طرح کاشت یک میلیارد درخت چه میزان نهال تولید و کاشت خواهد شد؟

شعبانیان: در سال دوم طرح کاشت یک میلیارد درخت در حال تولید نهال در سراسر کشور هستیم که طبق برنامه ریزی و تعهدات قبلی باید نهال تولید کنیم، اما به طور کلی سعی برآن است که همانند سال گذشته تعهد تولید نهال داشته باشیم.

تولید و کاشت نهال بخشی از وظایفمان است، اما مراقبت و نگهداری از این بعد تکالیف سنگین تر است که این بخش نیازمند اعتبار است، اما سال گذشته اعتبار تخصیصی اسناد خزانه بود که مراتب کار را سخت می کند.

در طرح اولیه کاشت یک میلیارد درخت چه میزان اعتبار مورد نیاز است؟

شعبانیان: در طرح اولیه کاشت یک میلیارد درخت ۱۸ همت اعتبار برای تولید، کاشت و نگهداری مورد نیاز است. همچنین بخش زیادی از مسئولیت اجتماعی با نهاد های دولتی و غیردولتی است، اما بدلیل بالابودن هزینه های تولید و کاشت نهال کافی نیست.

سال گذشته برای کاشت ۲۴۰ میلیون اصله نهال، ۴۰ میلیاردتومان اعتبار اسناد خزانه تخصیص دادند که کماکان پیگیر هستیم طبق توافقات قبلی، تعهدات انجام شود.

امسال ۴ همت اعتبار برای بحث نگهداری گونه هایی که در سال گذشته کاشت شدند، اعتبار نیاز داریم.

امسال چه میزان نهال تولید می شود و گونه های تولیدی در کدام بخش هاست؟

شعبانیان: در سازمان منابع طبیعی گونه های زراعت چوب، فضای سبز، مثمر جنگلی همچون سنجد، گلابی وحشی و زیتون و گونه های احیای مناطق بیابانی تولید شد و همواره یکی از سیاست ها برآن است که تولید صورت بگیرد تا مردم محلی استفاده کنند. همچنین در معاونت باغبانی وزارت جهاد طی جلسات صورت گرفته قرار شد در حد ۶۰ تا ۷۰ میلیون اصله نهال تولید شود.

چه میزان از طرح کاشت یک میلیارد درخت به زراعت چوب اختصاص دارد؟

شعبانیان: علی رغم آنکه سال گذشته تعداد زیادی گونه زراعت چوب تولید کردیم، اما به سبب ازدیاد تقاضا بازهم کم آوردیم. در برنامه اولیه کاشت یک میلیارد درخت قرار بود ۳۰۰ میلیون اصله نهال برای زراعت چوب تولید شد، درحالیکه نیاز زراعت چوب از این میزان فراتر رفته است. با استقبال بخش خصوصی ۵۰۰ میلیون اصله نهال در قالب زراعت چوب در نظر گرفته شده است و همواره برنامه ریزی کرده ایم با افزایش طرح زراعت چوب از سایر بخش ها کاسته شود.

در دهه ۷۰ تا ۸۰ قرار شد حدود یک میلیون هکتار زراعت چوب انجام شود و به رغم مطالعات موسسه تحقیقات جنگل ها بیش از ۹۰۰ هزارهکتار استعداد زراعت چوب داشتیم، اما این طرح به سبب اقتصادی بودن دیگر بخش ها اتفاق نیفتد.

گفتنی است که ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز چوبی کشور از زراعت چوب تامین می شود و همواره اجرای طرح زراعت چوب به طور غیرمستقیم در حفظ جنگل ها موثر است چراکه با تولید چوب در کشورما فشار از جنگل های طبیعی برداشته می شود.

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

 تعاون1
همچنین بخوانید
آخرین اخبار