25 تیر 1403 - 2:02

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

موضوع: “طراحی، تامین، نوسازی، ارتقاء و نصب سیستم های برقی شاول مدل AL۱۹۰۰ مجتمع مس سرچشمه”

شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی به شرکتها یا موسسات واجد صلاحیت واگذار نماید:

به گزارش پول نیوز، موضوع:

الف – شرح مختصر کار:

انجام کلیه عملیات باز طراحی، تامین، نوسازی، ارتقاء و نصب سیستم های برقی شاول مدل AL ۱۹۰۰ مجتمع مس سرچشمه بصورت EPC به شرح ذیل می­باشد:

تجهیز و برچیدن کارگاه.
اندازه گیری ابعاد و فریم سایز الکتروموتور ها و تهیه نقشه امکان سنجی نصب موتورها.
تست، اندازه گیری و مطالعات توان و گشتاور الکتروموتور ها (هویست، پروپل، سوینگ، کروود).
محاسبات پارامتر های طراحی الکتروموتور ها (هویست، پروپل، سوینگ و کروود).
محاسبات پارامتر های ترانسفورماتور.
طراحی و تولید مدارک مهندسی مربوط به موتور های جایگزین (هویست، پروپل، سوینگ و کروود).
طراحی و تولید مدارک مهندسی شامل:
ترانسفورماتور، تابلو برق ورودی و سویچ ولتاژ ۶.۶ کیلو ولت، تابلو برق های ولتاژ پایین.
سیستم درایو فرکانسی، مدار فرمان کنترلی و حفاظتی الکتروموتور ها (هویست، پروپل، سوینگ، کروود).
سیستم برق، مدار فرمان کنترلی و حفاظتی بقیه قسمت های عمومی سیستم.
سیستم کنترل و مانیتورینگ سیستم.
روشنایی سیستم.
کنترل داخل کابین و ادوات کنترلی.
جانمایی تجهیزات داخل کابین.
جانمایی تابلو های تغذیه (ولتاژ متوسط و ولتاژ پایین) و درایو های فرکانسی.
تهیه لیست خرید (MR) الکتروموتور ها و درایو های فرکانسی (هویست، موتور پروپل، سوینگ، کروود).
تهیه لیست خرید (MR) سیستم کنترل و مانیتورینگ، تابلو هاب برق و کنترل، الکتریکال سیستم، روشنایی سیستم، تجهیزات عمومی نصب و راه اندازی سیستم.
تامین الکتروموتور و درایو های فرکانسی (هویست، سوینگ، پروپل و کروود).
تامین تجهیزات کنترل و مانیتورینگ، تجهیزات الکتریکال، ادوات کنترلی داخل کابین از قبیل جوی استیک و کلید های بهره برداری و تجهیزات روشنایی کل سیستم.
ساخت تابلو های الکتریکال ورودی، تابلو کنترل سیستم و اینورتر و مدارات الکتریکی مابقی سیستم.
برنامه نویسی سیستم کنترل و مانیتورینگ کل شاول.
جمع آوری الکترو موتور ها (هویست، پروپل، سوینگ، کروود)، ترانسفورماتور موجود و انتقال به انبار مشخص شده از طرف کارفرما.
جمع آوری تابلو های برق موجود، تجهیزات موجود داخل کابین و انتقال به انبار مشخص شده از طرف کارفرما.
اجرای تغییرات لازم برای ایجاد فونداسیون فلزی نصب الکتروموتورها.
نصب مکانیکی و ترمینیشن الکتروموتور ها (هویست، پروپل، سوینگ و کروود).
نصب مکانیکی و ترمینیشن تابلو برق ورودی، تابلو برق و درایو فرکانسی.
نصب مکانیکی و ترمینیشن الکتروموتور ها (سوینگ، پروپل، سوینگ و کروود) و اعمال تنظیمات درایو های فرکانسی.
نصب مکانیکی و ترمینیشن تابلو کنترل سیستم، سیستم روشنایی، ادوات برقی و کنترلی داخل کابین.
لوپ چک و تست کلیه ارتباطات سیستم.
تست سرد و مرحله ای الکتروموتور ها (هویست، پروپل، سوینگ و کروود) و اصلاح خطا های مکانیکی.
تست شبکه صنعتی داخل سیستم و برقراری ارتباطات بر اساس مدارک طراحی و مهندسی تایید شده توسط دستگاه نظارت.
تست مرحله ای نرم افزار سیستم کنترل و حفاظت های سخت افزاری عملکرد سیستم.
راه اندازی و تست عملکرد سیستم و تست زیر بار.
اصلاح کامنت ها و خطا های احتمالی.
بهره برداری موقتی از سیستم و تست عملکرد مداوم.
آموزش و تحویل سیستم.
ب- مدت انجام کار: ۱۴ ماه شمسی از تاریخ ابلاغ قرارداد.

ج – محل انجام کار: ۵۰ کیلومتری شهرستان رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه، واقع در استان کرمان.

د – پیش پرداخت: ۱۵ درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانکی می باشد.

هـ – تأمین حداقل ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز بر اساس شرح خدمات و ریز مقادیر قرارداد جهت انجام موضوع مناقصه:بر عهده پیمانکار می باشد؛ و – شرایط متقاضـی:

۱-و- شرایط لازم برای حضور در مناقصه

۱- داشتن شخصیت حقوقی.

۲- دارا بودن گواهی تایید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واجد صلاحیت بودن متقاضی برای شرکت در مناقصات بر اساس دستورالعمل ارزیابی پیمانکاران از منظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست.

۲-و- شرایط مورد نیاز برای شرکت در فرآیند ارزیابی

– مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه.
– داشتن سوابق و تجربیات حداقل ۳ کار مشابه در ۵ سال گذشته که تحویل موقت آن در ۵ سال گذشته اتفاق افتاده باشد. (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم، شرایط و غیره).
– حسن سابقه در کار های قبلی (رضایت نامه از کارفرمایان قبلی و هرگونه مدرک نشانگر حسن سابقه در کار های قبلی).
– دارا بودن توانایی مالی کافی برای اجرای موضوع قرارداد.
– دارا بودن حداقل ماشین آلات و تجهیزات لازم جهت اجرای کار.
– دارا بودن توانایی اجرایی کافی برای اجرای موضوع قرارداد. (کفایت کارکنان کلیدی).
– دارا بودن امکانات عملیاتی، مدیریتی برای اجرای موضوع قرارداد. (توان و دانش راهبری و مدیریت پروژه).
– دارا بودن توان فنی و مهندسی برای اجرای موضوع قرارداد. (دانش فنی در زمینه طراحی و مهندسی).
– سابقه همکاری با تکنولوژیست / تامین کننده خارجی.
– دارا بودن توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه معادل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پانزده میلیارد ریال).
تذکر مهم:

– مناقصه گران برای حضور در فرآیند ارزیابی این مناقصه باید شرایط لازم در بند “۱-و” فوق را دارا باشند و مدارک مؤید آن را در سامانه درگاه (در بخش آپلود اسناد و مستندات) بارگذاری نمایند و در صورت عدم بارگذاری و یا بارگذاری ناقص مدارک مورد نیاز برای احراز شرایط بند “۱-و”، کارفرما می تواند نام متقاضی را از فرآیند ارزیابی مندرج در بند “۲-و” فوق حذف نماید.

متقاضیانی که دارای شرایط مذکور در بند “و” بوده و آمادگی اجرای کار را دارند، می توانند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ درج آگهی در روزنامه سراسری، آمادگی خود را از طریق سامانه قرارداد های شرکت ملی صنایع مس ایران به آدرس الکترونیکی dargah.nicico.com با انجام مراحل ذیل اعلام نمایند:

الف – انجام فرآیند ثبت نام اولیه و دریافت نام کاربری و رمز عبور (شرکت هایی که پیش از این در سامانه قرارداد ها ثبت نام کرده اند نیاز به انجام این مرحله ندارند).

ب – ورود به سامانه و ثبت درخواست شرکت در مناقصه.

ج – بارگذاری مدارک مورد نیاز به شرح ذیل (در بخش آپلود اسناد و مستندات):

۱- تصویر اساسنامه و آگهی روزنامه آخرین تغییرات شرکت درخصوص اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و نیز صاحبان امضای مجاز و تصویر گواهی کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت.

۲- تصویرگواهی صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۳- دریافت فرم خود اظهاری اعلام کار های در دست اجراء و ظرفیت آماده بکار از سامانه درگاه و تکمیل فرم مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضی و بارگذاری تصویر فرم تکمیل شده (مهم) در سامانه درگاه.

۴ – دریافت دستورالعمل ارزیابی پیمانکاران از منظر ایمنی، بهداشت و محیط زیست و فرم های پیوست آن از سامانه درگاه و تکمیل فرم های الف و ب پیوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضی و بارگذاری تصویر فرم های تکمیل شده (مهم) و مدارک مؤید آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه.

۵- تصویر قرارداد های کار های مشابه در ۵ سال گذشته. (ارائه تصویر قرارداد حداقل سه تجربه موفق در زمینه و یا مشابه با موضوع مناقصه مربوط به ۵ سال اخیر و همچنین رزومه متقاضی که شامل فهرست کلیه قرارداد های قبلی و جاری متقاضی باشد و بطور خلاصه شامل موارد: موضوع پروژه، مبلغ اولیه پیمان، مدت پیمان، شماره قرارداد، تاریخ ابلاغ قرارداد، نام کارفرما، محل اجرای پروژه و … باشد).

۶- تصویر رضایت نامه از کارفرمایان قبلی و تصویر هرگونه مدرکی که نشانگر حسن سابقه در کار های قبلی باشد. (رضایت نامه ها بایستی مربوط به موضوع مناقصه و یا مشابه با موضوع مناقصه همراه با قرارداد های مربوطه باشد).

۷- تصویر هرگونه مدرکی دال برتوانائی مالی متقاضی جهت اجرای کار. (گردش مالی و گزارش های حسابرسی شده، ترازنامه، اعتبارنامه بانکی، اظهارنامه مالیاتی، مفاصا حساب مالیاتی و بیمه مربوط به ۵ سال اخیر).

۸- تصویر سند مالکیت و یا مدارکی دال بر دراختیار داشتن ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز در طول مدت قرارداد. (مستندات مربوط به مالکیت و یا در اختیار داشتن ماشین آلات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز جهت اجرای موضوع مناقصه یا در اختیار داشتن آن ها طی مدت اجرای موضوع مناقصه).

۹- تصویر هرگونه مدرکی دال برتوانائی اجرایی متقاضی جهت اجرای کار. (نیروی انسانی متخصص و سوابق مربوطه شامل مدارک تحصیلی و رزومه نفرات کلیدی و متخصص).

۱۰- تصویر هرگونه مدرکی دال برتوانائی عملیاتی، فنی و مهندسی و مدیریتی متقاضی جهت اجرای کار. (ساختار تشکیلات شرکت متقاضی، لیست بیمه دو سال اخیر کارکنان شرکت متقاضی، تصویر هرگونه مدرکی دال بر توانایی فنی و مدیریتی، کنترل پروژه، برنامه ریزی اجرایی و …، تصاویر گواهینامه های ایزو و یا آموزشی کسب شده، رویه ها و دستورالعمل های موجود در شرکت متقاضی و …).

۱۱- تصویر سابقه همکاری با تکنولوژیست / تامین کننده خارجی.

۱۲- دریافت فرم های ارزیابی مربوط به این مناقصه از سامانه درگاه، تکمیل فرم ها با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضی و بارگذاری تصویر فرم های تکمیل شده (مهم)

توضیح:

ارزیابی و سنجش توان و صلاحیت شرکت ها بر اساس شاخص ها و پارامتر های مندرج در این آگهی و فرم های پیوست صورت خواهد گرفت؛ لذا لازم است شرکت های متقاضی ضمن ورود اطلاعات دقیق در فرمت اکسل فایل پیوست، تصویر فرم های تکمیل شده با مهر و امضای مجاز به همراه کلیه مدارک و مستندات مثبته را در سامانه درگاه بارگذاری نمایند.

کلیه متقاضیان جهت بارگذاری مدارک مورد نیاز در بند (ج) آگهی مناقصه بایستی، با مراجعه به پایگاه جامع اطلاع رسانی شرکت ملی صنایع مس ایران به آدرس الکترونیکی dargah.nicico.com و ورود با نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی خود به بخش (بارگذاری اسناد و مستندات) مراجعه نمایند. (توجه فرمایید با یک بار آپلود مستندات (در فیلد مربوطه به هر معیار) در این بخش جهت شرکت در مناقصات بعدی نیازی به بارگذاری مجدد مدارک نمی باشد).

لازم به ذکر است جهت تایید بارگذاری یا عدم بارگذاری مدارک (در بخش آپلود اسناد و مستندات) مناقصه گران موظف می باشند به بخش فرم ارزیابی هر مناقصه رجوع کرده و گزینه تایید ارسال یا عدم ارسال مدارک را انتخاب نمایند و در پایان با استفاده از گزینه ارسال فرم ارزیابی اقدام به ارسال نهایی مدارک نمایند.

(در ضمن در فرم ارزیابی مناقصه نیازی به آپلود مدارک نمی باشد و فقط انتخاب گزینه تایید یا عدم تایید ارسال مدارک از طریق صفحه آپلود اسناد و مستندات کافی می باشد)

تصویر هر مدرک بایستی در قسمت مشخص شده برای آن در سامانه درگاه بارگذاری شود (بر اساس دسته بندی فوق) و در صورت عدم بارگذاری، نقص و یا بارگذاری تصویر مدرک در قسمت های نامرتبط، آن مدرک مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و بدیهی است امتیاز آن نیز برای متقاضی منظور نخواهد شد.

نحوه ارزیابی کیفی و امتیاز دهی متقاضیان و حداقل امتیاز کسب شده برای حضور در مناقصه، بر اساس مدارک و مستندات بارگذاری شده در سامانه درگاه و معیار های ارزیابی ارائه شده در فرم پیوست می باشد. همچنین در صورتی که هر یک از متقاضیان شرایط لازم را نداشته باشد، مورد ارزیابی کیفی قرار نمی گیرد.

ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد و اسناد مناقصه به تشخیص کارفرما بین متقاضیان واجد شرایط توزیع می گردد.
توجه:

– شرکت های مشارکتی و یا کنسرسیوم و مسئولیت محدود به هیچ عنوان مجاز به حضور و ثبت نام در مناقصه نمی باشند.

-کلیه هزینه های درج آگهی های مربوط به این مناقصه در وبسایت ها و روزنامه های سراسری و استانی پس از استعلام از امور اجتماعی و روابط عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران به عهده برنده مناقصه می باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد.

درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر، متقاضیان می توانند با شماره تلفن ۳۴۳۰۳۴۲۴ (۰۳۴) تماس حاصل فرمایند.

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

IPO
دی
همچنین بخوانید
آخرین اخبار