28 تیر 1403 - 7:31

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

با توجه به پیشبینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بینبانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 674 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱) به شرح زیر است:
.
بانک مرکزی در چارچوب مديريت نقدينگی مورد نياز بازار بين بانکی ريالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بين بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین بانکی اعلام می شود. متعاقب اطلاعيه مزبور، بانک ها و موسسات اعتباری غيربانکی می توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بين بانکی، نسبت به ارسال سفارش ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بين بانکی اقدام کنند.
.
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگيري قاعده مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزي) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (22 درصد) استفاده کنند..

اشتراک‌گذاری

لینک کوتاه:

کاشت هسته انبه در گلدان
2060998_136
همچنین بخوانید
آخرین اخبار